Waar komt de naam Duijvendak vandaan?


Duijvendak - Duyvendak -Duivendak - Duvendak
pagina terug

Duijvendak is eigenlijk gewoon een "modernere" versie van Duyvendak.
Volgens overlevering voor het eerst gebruikt bij de inschrijving van de geboorte van mijn vader J.J.L.
De ambtenaar van de burgelijke stand in Purmerend in 1925 kende niet de Griekse y, maar alleen de Hollandse ij.
Als enige in zijn geboortegezin droeg mijn vader de puntjes. Was hij daarmee dan zo'n pietje precies? Nu, dat viel wel mee.
Bij vele familieleden werden soms wel en soms niet in de geboorteacte de puntjes op de y gezet.
Soms verwarrend, zoals bij Wijnand, het kamerlid blijkt. Journalist Rudie Kagie schreef er over. Dit was naar aanleiding van iemand die Wijnand achtervolgde met vragen over de juiste schrijfwijze van zijn naam. Het artikeltje van Kagie verscheen in Vrij Nederland 55, 4 maart 2006. In de jaren zeventig, bij het begin van de automatisering werden de puntjes bij ons juist vaak vergeten. Nu zie je veel vaker Duijvendak met puntjes waar de vader Duyvendak is. 'Verhollandsing' als trend?

Rechts staan alle kinderen van de huidige J.J.L. bij het voorvaderlijke pand in de Lindendwarsstraat in Amsterdam, april 2005, waar een goede 200 jaar eerder de eerste kleine Duyvendak werd geboren.

Johan Hendrik Duyvendak was de eerste naamdrager in Nederland. Hij leefde vanaf 1802 in Amsterdam, waar hij in de Lindendwarsstraat een kruidenierszaak dreef. Toen was de schrijfwijze van de naam nog veel minder vast.
Hij kwam uit Schledehausen net ten oosten van OsnabrŁck (licht blauw op de kaart hiernaast) of een van de dorpjes daarom heen. Helemaal zeker is dat gek genoeg niet
In die dorpjes werd de familienaam als Duvenda(c)k gespeld. Daar leven nog mensen met die naam.
Anderen uit zijn omgeving trokken in het begin van de 19e eeuw naar de Verenigde Staten.
In de Amsterdamse doopboeken kun je Johan Hendrik en zijn vrouw Geertrui Hendrika Opken vinden, en vooral haar moeder Dina Elders. Deze vrouw trad veelvuldig op als getuige bij de burgerlijke stand. Haar vader Casper Hendrik Opken (ook wel ÷pken of Opke) was ook een eerste generatie migrant. Zijn naam komt vaker voor in Ost-Friesland en ScandinaviŽ.

Hier een link naar het Amsterdamse gemeentearchief.
Doopboek Amsterdam
Daar kun je rechtsreeks zien bij welke gelegenheden J.H. en zijn schoonmoeder werden ingeschreven en wie daarbij getuigen waren.
Eťn van de aparte dingen is dat Johan Hendrik in de daar bewaarde bronnen als Duyvendak en Duivendak te boek staat. Maar op de website gebruikt met even gemakkelijk Duijvendak en Duivendak. "What is in a name?" Du*vendak geeft in dit doopboek de meeste resultaten.

Op de foto een schilderij van 'de oude duif', als laatste J.J.L. Duyvendak geboren in de Lindendwarsstraat, later predikant in Harlingen,Weesp en Schiedam. In die laatste hoedanigheid speelt hij een rolletje in dat boek van Geert Mak, de eeuw van mijn vader

Hier een link naar sites met allerlei Duvenmania.
Wat doet een du*vendak nu tegenwoordig? Voor zover ze webruimte hebben, kun je hier iets vinden

pagina terug