Maarten Duijvendak's Work as an Historian


I am not just earning a living as an historian.
Being an historian is more a fascination I earn money with...
In Dutch you will find all kinds of information on my work, my projects and publications.
An English summary is found in this PDF with a short Resume of what I did, with an update on publications. Short Resume Duijvendak

Please visit for recent information on my work the webiste of the University of Groningen UoG/Duijvendak

Dat ik als historicus mijn brood verdien, omschrijft niet echt de situatie.
Belangstelling voor het verleden is meer dan werk. Het is een fascinatie waar ik erg veel tijd aan besteden kan.

Op deze pagina een aantal boekvoorkanten, om iets van de productie te tonen en voor wie het echt wil weten een lijst van publicaties met enkele links naar de volledige tekst (als PDF) van mijn dissertatie en een (groeiend) aantal artikelen en een overzicht van mijn belangrijkste onderzoeksprojecten (PDF).

Publicatieslijst
DaniŽl Broersma en Maarten Duijvendak, Format Enschede. Stad tussen verleden en toekomst (Groningen 2013) Dit is een 'teaser', een document dat de contouren schetst van een project om te komen tot een moderne stadsgeschiedenis van Enschede. Dit is een stad met een uiterst boeiend verleden, waarover nog geen goede studie bestaat. Hoe zo'n studie er uit kan zien, staat te lezen in dit 24 pagina's tellende boekje ISBN:9789036760775. We willen graag als een team aan deze stadsgeschiedenis beginnen, met de beeldredactie in handen van Martin Hillenga en de vormgeving door Gert-Jan Slagter.


Geurt Collenteur, Maarten Duijvendak, Richard Paping & Hanneke de Vries ed., Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof.dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Assen Van Gorcum, 2010).


Mischa van den Berg en Maarten Duijvendak (eindredactie), Verleden van Groningen Box met drie Dvd's, totaal ca 160 minuten (Tijdsbeeldmedia Hilversum 2009). Een mooi duurzaam resultaat van een prachtig project

Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing ed., Geschiedenis van Groningen deel III Nieuwste Tijd - Heden (Zwolle Waanders, 2009).

Met het verschijnen van deel III verschenen ook herdrukken van de delen I en II. Na een vijftal jaren is dit project met een aantal prachtige boeken afgerond. Zie voor meer informatie het overzicht van projecten.


Maarten Duijvendak, Erwin Karel en Pim Kooij ed., Groen Onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006) (Historia Agriculturae 41 Groningen, 2008)

Dit jaar 2008 was een bijzonder productief jaar. Met een drietal boeken die hun afronding bereikten. Dit bundeltje over de club die mijn leerstoel op bijzondere wijze in de lucht houdt, bood de mogelijkheid een mooi aspect van het (agrarisch) onderwijs te belichten: namelijk het grote aantal avondcursussen waarmee mensen zich in voorbije decennia mede ontwikkelden. De VHLO verzorgde ruim 90 jaar lang diverse cursussen waarmee duizenden mannen en vrouwen hun horizon hebben weten te verbreden. Mijn bijdrage in de bundel gaat vooral over deze vormen van onderwijs.


Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing ed., Geschiedenis van Groningen deel II Nieuwe Tijd (Zwolle Waanders, 2008)

Maarten Duijvendak, Hidde Feenstra, Martin Hillenga en Catrien Santing ed., Geschiedenis van Groningen deel I Prehistorie - Middeleeuwen (Zwolle Waanders, 2008)

Het zijn bijzonder mooie boeken geworden, zowel inhoudelijk alswel door de beeldredactie en de vormgeving


Michel Brandsma en Maarten Duijvendak, Canon van het Noorden. Het historisch belang van Noord-Nederland (Zwolle Waanders, 2007)

Naar aanleiding van de discussies over de Canon van Nederland van Jan Bank en Piet de Rooy en de commissie van Frits van Oostrom, schreven Michel en ik een overzicht van de geschiedenis van de drie Noordelijke provincies. De 48 pagina's van het boekje werden mooi verzorgd door Gijs Dragt. Frits van Oostrom schreef erover is "het is een even informatief als aantrekkelijk boekje geworden, qua illustraties, tekst en niet in de laatste plaats dosering."


M.G.J.Duijvendak en P.Kooij (red.), RUG en regio. Balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 2004)

Verschenen in 2004 ter gelegenheid van het 390 jarig bestaan van de universiteit Groningen. Het is een bundel met een aantal bijzondere stukken. Pim en ik schreven een, meen ik, uitdagende inleiding


M.G.J.Duijvendak en B.de Vries (red.), Stad van het Noorden. Groningen in de twintigste eeuw. (Van Gorcum uitgevers, Assen, 2003)

Verschenen in 2003 als een initiatief van de toenmalige burgemeester H. Ouwerkerk. Het werken aan het boek heeft mijn verbondenheid met de stad flink vergroot. Ik verzon het concept van het boek en schreef verschillende hoofdstukken.


M.G.J.Duijvendak (red.), Regionaal besef in het Noorden (Van Gorcum uitgevers, Assen, 2003)

Verschenen in 2003 naar aanleiding van het afscheid van Pieter Boekholt als docent regionale geschiedenis. De bundel laat zien hoe actueel en gevarieerd regionale geschiedenis is en bevat dan ook een aantal heel bijzondere stukken.


M.G.J.Duijvendak (eindredactie) Themanummer 2000, Gronings Historisch Jaarboek (Regio PRoject Groningen, 2000)

Dit nummer gaat over de provinciale problematiek in de laatste decennia van de 20ste eeuw: regionale identiteit, natuur, regionale stimuleringspolitiek, werkloosheid en economische structuur. De auteurs reageerden in hun stukken op een discussiestuk van mij, waarover we een spetterende bijeenkomst hadden en dat nu als inleiding is opgenomen.


H.Gras (eindredactie), Jan Bos, P.M.F.Th.Boekholt, M.G.J.Duijvendak et al. (red.) Geschiedenis van Assen (Van Gorcum uitgevers, Assen, 2000)

Dit was een leuke enthousiaste redactie met Harry Gras als voorzitter, als redactielid schreef ik onder meer de bijdragen over de economische ontwikkeling


M.G.J.Duijvendak, Wijde horizon, scherpe blik. Regionale geschiedenis en Noord-Nederland: over rurale problematiek, sociale wetenschap en geschiedschrijving (inaugurele rede Groningen, 2002)

In mijn oratie uit 2002 ga ik in op de relatie tussen regionale geschiedenis en de in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw dominante richting in de sociologie. Zo is goed te laten zien dat een regionale benadering tot belangrijke onderzoeksresultaten kunnen leiden. Maar ook betoog ik dat regio's en regionale geschiedenis in Nederland op verschillende manieren voor mensen leven.


M.G.J.Duijvendak, Alles Vooruitgang Ö de stad Appingedam in verval, Uitgave van de Fransema-lezing Appingedam (Biblionet Groningen, 2000)

Er is al lang een boek over Appingedam in de maak. Een groot deel daarvan is al af. Maar er moeten nog een paar hoofdstukken komen. Dat duurt verschrikkelijk lang. Tijdens deze uitbreide lezing kon ik al vast iets vertellen.


Maarten Duijvendak en Joop de Jong, Elite-onderzoek: rijkdom, status en macht in het verleden. (Walburg Pers Zutphen)

Een cahier waarin de hoofdlijnen en benaderingen van elitestudies worden uiteengezet


Maarten Duijvendak en Pim Kooij, Sociale geschiedenis: theorie en thema's (Van Gorcum Assen/Maastricht 1994)

Een eerstejaars studieboekje dat sociale geschiedenis introduceert als grensgebied tussen geschiedschrijving en sociale wetenschap


Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant, circa 1810-1914.
(Dissertatie Utrecht 1990 / Handelseditie uitgegeven door Stichting Het Noord-Brabants Genootschap, 's-Hertogenbosch)

terug naar de openingspagina


Stap terug